1 Hour a WeekSatu jam seminggu
Language Bahasa Malaysia and English

Mereka yang berjaya dari segi kewangan adalah mereka yang mengambil masa yang lama memantau dan meninjau keadaan kewangan mereka. Walaupun sebelum mencapai apa-apa kejayaan kewangan.

Berapa lama masa anda berikan untuk diri anda memantau keadaan kewangan anda setiap minggu?

Tanamkan tabiat memberi sekurang-kurangnya 1 jam setiap minggu untuk berhenti dan semak keadaan kewangan semasa.

Ramai antara kita seakan “malu” hendak duduk dan pantau keadaan kewangan semasa kita oleh kerana “takut” melihat keadaan kewangan yang tidak mengizinkan.

Mereka yang ingin berjaya dalam kewangan mesti meletakkan masa khas sekurang-kurangnya satu jam setiap minggu untuk melihat kedudukan kewangan sendiri.
One hour a week

Those who succeed financially are those that take a long time monitor and review their financial situation. Although before reaching any financial success.

How long you give yourself to monitor your financial situation every week?

Stirred habits give at least 1 hour each week to stop and check your current financial situation.

Many of us like "shame" to sit down and monitored by our current financial situation as "afraid" to see the financial situation does not permit.

Those who want to succeed in finance must put a special time at least one hour each week to see their own financial position.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...