Billionaires


Perniagaan Internet & billionaires
Perniagaan Internet & billionaires
Perniagaan Internet telah melahirkan satu generasi eCEO yang bukan sahaja kaya, tetapi muda. Antaranya adalah…
 • Michael Dell; Dell Computers
 • Tedd Waitt; Gateway Computers
 • David Filo; Yahoo!
 • Jery Yang; Yahoo!
 • Jeff Bezos; Amazon.com
 • Pierre Omidyar; eBay
 • Rob Glaser; RealNetworks
 • Jeff Skoll; eBay
 • Vinny Smith; Quest Software
 • Monte Zweben; Blue Martini Software
Kesemua nama di atas adalah antara yang menjadi BILLIONAIRE pada usia awal 30-an (bukan setakaht jutawan… tetapi bilionair!) Kesemuanya mempunyai persamaan iaitu, mengsasarkan pasaran sedunia. Perniagaan Internet membolehkan anda menjalankan perniagaan sedunia untuk mendapatkan pasaran yang lebih besar.

Mereka adalah usahawan yang berani mencuba idea yang terbaru..Business & Internet billionaires
Internet business has produced a generation eCEO that is not only rich, but young. Among them are ...

 • Michael Dell; Dell Computers
 • Tedd Waitt; Gateway Computers
 • David Filo; Yahoo!
 • Jery Yang; Yahoo!
 • Jeff Bezos; Amazon.com
 • Pierre Omidyar; eBay
 • Rob Glaser; RealNetworks
 • Jeff Skoll; eBay
 • Vinny Smith; Quest Software
 • Monte Zweben; Blue Martini Software

Each of the above names are among the billionaire at the age of the early 30s (not setakaht millionaire ... but bilionair!) They all have similarities, namely, mengsasarkan markets worldwide. Internet business allows you to do business worldwide to obtain a larger market.

They are entrepreneurs who dare to try new ideas..

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...