Idea and Holidays..


Idea hebat ketika cuti…
Language Bahasa Malaysia and English


Idea yang hebat seringkali datang pada individu yang bebas dari tugas harian dan mempunyai masa untuk berfikir- tiada mesyuarat, panggilan telefon, berjumpa dengan pelanggan dan aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain.

Dari masa ke semasa, bebaskan waktu anda dari perniagaan untuk berfikir dan mencari idea-idea bagaimana anda boleh melipatkali gandakan keuntungan perniagaan anda.

Ada seorang rakan saya tukang jahit pakaian batik setiap hari sibuk dengan menjahit dan tiada masa untuk memikirkan bagaimana beliau boleh mengembangkan perniagaannya. Sehingga satu hari beliau mengambil keputusan untuk bercuti dari kerja harian untuk berfikir tentang menjana idea baru sahaja.

Keesokan harinya, beliau mendapat idea- daripada kain-kain batik yang berlebihan selepas di potong dari gulungan kain, beliau mendapat idea menggunakan kain berlebihan tersebut menjadi tali leher batik dan menjualnya!

Jikalau anda mendapati diri anda terlalu sibuk dengan kerja harian dan kurang menjanakan idea perniagaan- take a break! Berhenti cuti untuk berfikir sahaja- ia akan mengubahkan hidup anda!

Great idea when holiday ...

Great ideas often come from independent individuals in their daily tasks and have time to think-no meetings, phone calls, meet with customers and business activities other.

From time to time, release time from your business to think and find ideas on how you can melipatkali double your business profits.

I have a friend tailors batik clothes every day busy with sewing and no time to think how he can expand his business. Until one day he decided to take a holiday from work daily to think about generating new ideas only.

The next day, he got the idea-of-batik cloth excess coil after the cut from the cloth, he got the idea of using excess fabric into batik, and tie sold!

If you find yourself too busy with daily work and less business-generating ideas take a break! Stop-only holidays to think it will change your life!


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...